ΜΥΤΗ – ΡΙΣ

Η μύτη έχει πολλαπλές λειτουργίες, με σημαντικότερη την αναπνευστική. Κατά το πέρασμά του από τη μύτη ο αέρας υγραίνεται, καθαρίζεται και θερμαίνεται ή ψύχεται,  ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Φτάνοντας στο φάρυγγα, έχει αναπτύξει σχεδόν τη θερμοκρασία του σώματος και η σχετική υγρασία του είναι στο 100%. Για τα σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση των 5 mm, αυτό γίνεται σε ποσοστό 85-90%.

Η όσφρηση χρησιμεύει στον άνθρωπο στον έλεγχο του εισπνεόμενου αέρα, καθώς και της τροφής. Για τα ζώα, η σημασία της για την επιβίωσή τους είναι μεγαλύτερη, αφού τη χρησιμοποιούν για την επικοινωνία, την αναγνώριση του περιβάλλοντος, την ανεύρεση τροφής, την αποφυγή κινδύνων. Άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σωστή λειτουργία της όσφρησης είναι το αίσθημα της γεύσης, αφού σε ανθρώπους με μη σωστή ρινική αναπνοή ή με βλάβη του οσφρητικού επιθηλίου παρουσιάζονται επίσης διαταραχές γεύσης.
image-132563-myth.jpg?1417170871557
Η λειτουργία του αντηχείου συνδέεται με τη διαμόρφωση της φωνής. Οι κοιλότητες της μύτης και των παραρρινίων είναι αντηχεία του εκπνεόμενου αέρα κατά τη  φώνηση και δεν συμβάλλουν στην άρθρωση. Η ποιότητα της ομιλίας και του τραγουδιού καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη μύτη.
Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
Ο ρόλος της μύτης μας είναι η όσφρηση και η αναπνοή κατά κύριο λόγο. Ο αέρας που εισέρχεται μέσα στη μύτη εφυγραίνεται, αποκτά την κατάλληλη θερμοκρασία και καθαρίζεται από τις σκόνες και τα διάφορα μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας. Το ρινικό διάφραγμα είναι το κεντρικό τμήμα του σκελετού της μύτης, χωρίζει τη  μύτη σε δύο ρουθούνια και τη διαμορφώνει σε δύο ρινικές κοιλότητες. Διαβάστε περισσότερα
image-133120-allergy.jpg?1417777340522
Αλλεργική ρινίτιδα
Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Υπολογίζεται ότι 1 στα 5 άτομα πάσχει από αλλεργική ρινίτιδα. Πολύ συχνά, όμως, η συχνότητα και σοβαρότητά της υποεκτιμάται. Διαβάστε περισσότερα
Ρινορραγία
Η ρινορραγία (αλλιώς επίσταξη) είναι η απώλεια αίματος από τον ιστό που επενδύει τη μύτη. Η αιμορραγία τυπικά συμβαίνει μόνο σε ένα ρουθούνι, αλλά σε μεγάλες ρινορραγίες μπορεί να φαίνεται ότι συμβαίνει και στα δυο ρουθούνια. Διαβάστε περισσότερα
Οξεία και Χρόνια Ρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα)
Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι αεροφόρες κοιλότητες του κρανίου και έρχονται σε επικοινωνία, μέσω πόρων, με το εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας. Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι τα ιγμόρεια, οι μετωπιαίοι κόλποι πάνω από τα μάτια, οι ηθμοειδείς κυψέλες βαθιά μέσα στη ρινική κοιλότητα και ο μονήρης σφηνοειδής κόλπος. Διαβάστε περισσότερα
Koγχοπλαστική ρινικών κογχών
Οι ρινικές κόγχες είναι ανατομικά μορφώματα, που βρίσκονται στο πλάγιο ρινικό τοίχωμα και αποτελούνται από βλεννογόνο (μαλακό ιστό) και οστό.
Ο βασικός τους ρόλος είναι το φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα, δηλαδή η θέρμανση και η υγροποίησή του. Αυτές είναι απαραίτητες λειτουργίες,
που δίνουν το αίσθημα της αναπνοής. Διαβάστε περισσότερα
Τι είναι η υπνική άπνοια
Η υπνική άπνοια είναι μια αρκετά συχνή διαταραχή στη λειτουργία της αναπνοής, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κατά τη διαταραχή αυτή η αναπνοή
του ασθενούς γίνεται πολύ ρηχή ή σταματάει εντελώς, για χρονική διάρκεια που μπορεί να κυμαίνεται από 10–15 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο. Διαβάστε περισσότερα